Условия

Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата www.dolnishta.bg, наричани по-надолу за краткост “САЙТОВЕТЕ”, преди да използвате тези САЙТОВЕ. 


  1. Общи разпоредби

Чл. 1. (1) Чрез САЙТОВЕТЕ, ‘’ КУМТОР" ЕООД– дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. СВИЛЕНГРАД 6500, ул. „23-ти Септември“ № 73, ЕИК: 205169223, предлага определени стоки за продажба.

(2) С настоящите общи условия се уреждат отношенията между ‘’ КУМТОР" ЕООД от една страна и от друга страна – всяко от лицата, използващи САЙТОВЕТЕ, наричано по-надолу „ПОТРЕБИТЕЛ”. Уредените с настоящите Общи условия отношения между лицата по предходното изречение са две групи:

-отношения, възникващи във връзка с използването на САЙТОВЕТЕ и

-отношения, възникващи във връзка с покупката на стоки, чрез използването на САЙТОВЕТЕ.

Чл. 2.  За да можете да използвате услугите в САЙТОВЕТЕ, Вие следва да изрично да приемете настоящите Общи условия. Това приемане се извършва чрез маркиране на полето „Съгласен съм с общите условия за ползване”, при отправяне на запитване към Вас дали приемате Общите условия за използване на САЙТОВЕТЕ.

Чл. 3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва услугите на САЙТОВЕТЕ единствено за лични/нетърговски цели.


II. Общо описание на услугите

Чл. 4. САЙТОВЕТЕ предлагат на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност за извършване на онлайн заявки за закупуване на стоки от САЙТОВЕТЕ. Те Ви предоставят богат избор на реномирани търговски марки с подробни описания и снимков материал, както и възможността да закупите бързо, удобно и лесно харесани от Вас стоки, които ще бъдат доставени до избран от Вас адрес.


III. Предлагани  стоки

Чл.5 (1) САЙТОВЕТЕ съдържат оферти относно предлаганите стоки. Тези оферти могат да бъдат отделени и подредени по различни показатели, съобразно желанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Офертите съдържат основната информация за предлагания продукт (съобразно неговия вид) и цената на продукта. Офертите са придружени със снимков материал.

(3) Указаната във всяка от офертите цена на отделната стока е за един брой от нея.


IV. Регистрация

Чл. 6. Можете да пазарувате от САЙТОВЕТЕ като „Гост” или като „Регистриран потребител”.

Чл. 7. (1) Регистрирайки акаунт, посредством използването на имейл, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии, като това да научавате първи за нашите специални оферти и отстъпки. 

 (2) САЙТОВЕТЕ Ви дават възможността да се регистрирате и като юридическо лице, като при регистрацията се въвеждат всички фирмени данни, необходими за издаването на фактура.

(3) При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другата изискуема от електронната форма информация, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.

 В случай, че при попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни данни или в срока по предходния член не са отразени настъпили промени в тези данни, САЙТОВЕТЕ имат право да спрат незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и достъпа до клиентския му профил.

(4) Преди изпращане на регистрационната форма от ПОТРЕБИТЕЛЯ , същия може свободно да поправя въведената от него информация в тази регистрационната форма.

(5) След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция "Моят профил". Aдрес за доставка може да промените от там или в момента на поръчка в панел "Вашата количка".


V. Заявка за покупка

Чл. 8 (1) Продуктите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ има намерение да купи следва да бъдат добавени от него в неговата „Количка”.

(2) Добавянето на определена стока в „Кошницата” става чрез натискане на наименованието или снимката на конкретния продукт и след това натискане на бутона „ДОБАВИ В КОЛИЧКАТА”.

(3) За да прегледа продуктите в „Количката” си ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да натисне бутона „КОЛИЧКА” в малкия прозорец, който се появява при придвижване на мишката в най-горния десен ъгъл на САЙТОВЕТЕ.

Чл. 9. (1) Заявките за покупка на стока се извършват чрез попълване на специален формуляр, намиращ се на САЙТОВЕТЕ.

(2) Заявката за покупка се появява при натискане на бутона „ПЛАЩАНЕ” в секцията „КОЛИЧКА”. След това, за да подаде заявката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да попълни полетата в нея, като задължителните за попълване полета са отбелязани със звезда (*). Преминаването към всеки следващ раздел от заявката се извършва чрез натискане на бутона „ПРОДЪЛЖИ”. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се върне към  предишен раздел от заявката като натисне бутон „Редактирай”, намиращ се от дясната страна на наименованието на раздела.

(3) В заявката автоматично се описват видът, количеството и точната крайна цена (с включено ДДС) на стоките, съобразно съдържанието на „Кошницата” на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което той е въвел по-рано.

(4) При попълването на заявката за покупка ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да представи вярна и точна информация.

Чл. 10. (1) Поръчката е направена с натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ” в секцията „ПЛАЩАНЕ”.

(2) Действието по предходната алинея, извършено от ПОТРЕБИТЕЛ,  представлява волеизявление за сключване на договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ‘’ КУМТОР" ЕООД съгласно условията, посочени в заявката,

Чл. 11.  В срок от 1 работен ден от получаване на заявката представител на ‘’ КУМТОР" ЕООД изпраща на  ПОТРЕБИТЕЛЯ електронно съобщение, с което потвърждава получаването на заявката или уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че поръчаният от него артикул не е в наличност. 


VI. Отказ за доставка

Чл. 12. „КУМТОР“ ЕООД има право да откаже да достави поръчана стока поради технически или организационни причини. За този отказ се изпраща изрично уведомление до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочената от него електронна поща.


VII. Условия за доставка

Чл. 13. Доставката на стока, поръчана чрез използването на САЙТОВЕТЕ, се извършва при описаните в този раздел условия.

Чл. 14. Доставките ще се осъществяват чрез куриерска фирма "СПИДИ"  „ЕКОНТ” АД.

Чл. 15. Доставката на територията на Република България е безплатна за поръчки на обща стойност над 120 (сто и двадесет) лева,но само със СПИДИ. За поръчки под тази стойност доставката се заплаща в рамките на 4-6 лв.Чл.16. Поръчаната от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока се доставя до 2 (два) работни дниот изпращане на заявката, при условие, че адресът за доставка е валиден и е посочен точно и ако поръчката е потвърдена по телефона.

Чл. 17. Поръчаната стока се превозва в подходяща опаковка съгласно особеностите й, и използвания транспорт за доставка.

Чл. 18. (1) Поръчаната стока се доставя на адреса, посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ в изпратената от него заявка.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката на адреса по ал. 1.

(3) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за оттеглена и  ‘’ КУМТОР" ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни доставката.

(4) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по втората доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и разходите за първата доставка.

(5) В случай ,че потребителят иска да върне или замени даден продукт,при положение ,че няма грешка в пратката и доставката от наша страна заплаща куриерските разходи във всички посоки.


VIII. Законова гаранция

Чл. 19. ‘’ КУМТОР" ЕООД напомня за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.


IX. Oтказ за получаване на доставена стока и връщане на получена  стока

Чл. 20. (1) ПОТРЕБИТЕЛ, пoдал заявка за купуване на стока от САЙТА, има право да  върне тази стока само в следните случаи:

1. Ако доставената стока не е тази, която е поръчана от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

2. Ако доставената стока е с недостатъци;

3. Ако при транспортирането стоката е била повредена;

4. Ако цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати, не е тази, която е била посочена в САЙТА;

5. Ако не е спазен срокът за доставка.

(2) Извън случаите, изброени в предходната алинея, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да откаже да получи и заплати стока, за която е подал заявка за закупуване. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ стори това, той дължи заплащане на извършените разходи за доставката и за връщане на стоката обратно на  ‘’ КУМТОР" ЕООД

Чл. 21. (1) След получаване и заплащане на стоката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска връщането й на  ‘’ КУМТОР" ЕООД  и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

1. Ако стоката има недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;

2. Ако при употреба на стоката се установи, че тя има дефект, който я прави негодна за предназначението й;

3. В случаите на отказ от договора съгласно разпоредбите на чл. 25-28 от тези Общи условия.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правата си по предходната алинея в случай, че представи касовата бележка за закупуването на продукта.

Чл. 22. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 3 (три) работни дни след получаване на уведомление за несъответствието, изпратено от ПОТРЕБИТЕЛЯ до ‘’ КУМТОР" ЕООД посредством системата за целта, която може да бъде намерена тук.

Чл. 23. (1) В случай на желание от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да замени закупен артикул от САЙТА срещу същия артикул в друг размер или срещу друг артикул, закупеният артикул се изпраща обратно с куриер следвайки процедурата описана в системата за връщане и замяна за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, само и единствено при условие, че стоката е в първоначалния си вид и не е била използвана и опаковката и касовата й бележка са запазени.

(2) Заместващият артикул се изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно разпоредбите на настоящите общи условия, на посочения от него адрес за доставка, за сметка на  ‘’ КУМТОР" ЕООД при условие че поръчката попада в промоционалните условия за безплатна доставка.

Чл. 24.(1)ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 26, ал. 2 и чл. 27, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, или

2. приемане на последната стока от ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно.

(2) ‘’ КУМТОР" ЕООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от Закон за защита на потребителите. Този формуляр представлява Приложение № 1 към настоящите Общи условия.

(3) За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да уведоми за името си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението му да се откаже от договора с недвусмислено заявление. За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва стандартния формуляр за отказ, представляващ Приложение № 1 към настоящите Общи условия  или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.

(4) Решението за отказ от договора може да се изпрати на електронната поща на ‘’ КУМТОР" ЕООД на имейл dolnishta@gmail.com или да се изпрати на хартиен носител на адрес: гр. Свиленград 6500, ул. „23-ти Септември“ № 73

(5) За да спази ПОТРЕБИТЕЛЯТ срока за отказ от договора, е достатъчно той да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, посочен в чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2.

 Чл. 25. (1) Ако ПОТРЕБИТЕЛ се откаже от сключен между него и  ‘’ КУМТОР" ЕООД договор, ‘’БЪЛГЕРИЪН ТЕКСТАЙЛ КЪМПАНИ “ООД ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички плащания, които е получил от него, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от ‘’ КУМТОР" ЕООД без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ информира  ‘’ КУМТОР" ЕООД за неговото решение за отказ от договора. ‘’ КУМТОР" ЕООД ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната транзакция, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) ‘’ КУМТОР" ЕООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от  ‘’ КУМТОР" ЕООД

(3) ‘’ КУМТОР" ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не му представи доказателства, че е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(4) В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати или да върне обратно стоките на ‘’ КУМТОР" ЕООД или на гр. Свиленград 6500, ул. „23-ти Септември“ № 73, България без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след датата на получаване. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информирал ‘’ КУМТОР" ЕООД за отказа си от договора.
Срокът се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. 

Чл. 26. В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да поеме преките разходи по връщане на стоките. Чл. 27. В случай на отказ от договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 Чл. 27. В случай на отказ от договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Чл. 28. Връщане и замяна на бельо и бански не се извършва. 

X. Начини на плащане

Чл. 28. Заплащането на цената на поръчана стока се извършва по следния начин от ПОТРЕБИТЕЛЯ:

1. С наложен платеж – в момента на извършване на доставката сумата се предава на служителя на куриерската фирма.


XI. Права върху обекти на интелектуална собственост и използване на новини

Чл. 29. (1) Съдържанието в САЙТА – бази данни, текстове, снимков материал, графики и други е защитено с авторски права и сродни на тях права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и с права, закриляни от Закона за марките и географските означения, с носители  ‘’ КУМТОР" ЕООД и/или на неговите партньори и доставчици.

(2) Нито една част от САЙТА не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на носителя на съответното право на интелектуална собственост’ КУМТОР" ЕООДи/или неговите партньори и доставчици. Всяко неправомерно използване на съдържанието на САЙТОВЕТЕ ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите приложими действащи закони в Република България.

Чл. 30. Новините в тези САЙТОВЕ са предназначени само за лична информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Употребата им за други цели като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без изричното писмено одобрение на  ‘’ КУМТОР" ЕООД, е непозволено.


XII. Недопустими действия

Чл. 31.  (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва действия, които нарушават общоустановени правила за общуване.

 (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва злоумишлени действия – разпространяване на вируси и други действия, нарушаващи права или интереси на ‘’ КУМТОР" ЕООД   и/или на трети лица.


XIII. Лични данни и тяхната защита

Чл. 32. (1)  ‘’ КУМТОР" ЕООД   е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. 

(2) САЙТОВЕТЕ гарантират неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. 

(3) ‘’ КУМТОР" ЕООД може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на САЙТОВЕТЕ, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.

Чл. 33. (1) С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ‘’ КУМТОР" ЕООД на посочените в САЙТОВЕТЕ адрес и e-mail за контакти.

Чл. 34. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на "бисквитки" от страна на              ‘’ КУМТОР" ЕООД, които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга.


XIV. Граници на отговорността

Чл. 35. ‘’ КУМТОР" ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на САЙТОВЕТЕ вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Чл. 36. ‘’ КУМТОР" ЕООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на САЙТОВЕТЕ.

Чл. 37. ‘’ КУМТОР" ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  други сайтове, към които САЙТОВЕТЕ съдържат препратки.

Чл. 38.  ‘’ КУМТОР" ЕООД не носи отговорност за невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.


XV. Промени в общите условия

Чл. 39. (1) В случай на промяна в Общите условия, новите Общи условия имат действие по отношение на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, в случай че ’ КУМТОР" ЕООДги изпрати на предоставената от него електронна поща и този ПОТРЕБИТЕЛ не заяви в дадения му срок, че отхвърля промяната в Общите условия.

(2) В случай на промяна в Общите условия, новите Общи условия не се прилагат към отношенията, възникнали във връзка с покупка на стоки, чрез използването на САЙТОВЕТЕ, за която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил заявка.


XVI. Дефиниции

Чл. 40. По смисъла на настоящите общи условия „Бисквитки” могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на САЙТОВЕТЕ като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт. Друго приложение на бисквитките са поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на САЙТОВЕТЕ (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.

XVII. Заключителни разпоредби

Чл. 41. Настоящите Общи условия са приети с Решение от 01.07.2018 г. на Общото събрание на  ‘’ КУМТОР" ЕООД

Чл. 42. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването им в САЙТА.

0877 816 750

dolnishta@gmail.com

Всеки ден от 9:00 – 19:00ч.

Следните правила, съдържащи се на тази страница, са задължителни за всички посетители на уебсайта на  dolnishta.bg накратко наричан по-долу Уебсайтът.

С използването на Уебсайта, Вие приемате и се съгласявате да спазвате тези правила и норми. Те могат да бъдат актуализирани с течение на времето и публикувани тук без предварително известие до Вас. Желателно е да ги преглеждате периодично.

Съдържание на Уебсайта и информация за авторските права

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, разпространявате, продавате, препродавате или използвате за някакви търговски цели на съдържанието на Уебсайта.

Вие се съгласявате да не се намесвате и да не нарушате услугите на Уебсайта, системите за сигурност или съдържанието му.

Моля, уверете се, че преди направата на поръчка, че сте проверили спецификациите и съвместимостта на продуктите, които поръчвате, като посетите сайта на производителя.

Администраторите на T R E N D F I E L D (dolnishta.bg), постоянно работят по поддържането на точността на информацията, публикувана тук. Въпреки това, Уебсайтът не гарантира, че продуктовото описание или друго съдържание на този Уебсайт е точно, пълно, надеждно, актуално, или без грешки. Моля, имайте предвид, че фотографиите са предвидени за информационни цели и че те могат да показват някои пособия към продуктите, които могат да не са включени в стандартния пакет за продажба.

Вашият профил

Използване на Уебсайт или някои раздели на Уебсайта изискват създаването на потребителски профил. Ако използвате този Уебсайт, сте отговорни за поддържането на поверителността на вашия профил и парола, за ограничаване на достъпа до Вашия компютър, и сте съгласни да поемете отговорност за всички действия, които се случат с профила и паролата Ви. Ако имате подозрения, че е нарушена сигурността на Вашия потребителски профил, моля, уведомете администратора на Уебсайта възможно най-скоро. T R E N D F I E L D (dolnishta.bg) не носи отговорност за никакви вреди, които могат да възникнат от неоторизирано ползване на Вашия потребителски профил.

Ограничена отговорност

Уебсайтът и фирмата, която го администрира, в никакъв случай няма да носят отговорност към ничия страна по каквито и да било преки, косвени, случайни, специални, наказателни вреди от използването на този Уебсайт или от използването на хипервръзки към други сайтове, включително, но без ограничение за загуби, разходи за подмяна, прекъсвания на работа, загуба на данни или щети, произтичащи от използването на или доверяването на настоящата информация.

Наличност на Уебсайта

T R E N D F I E L D (dolnishta.bg) си запазва правото да прекрати, промени, спре или премахне временно или постоянно, всеки аспект на Уебсайта, включително всички функции на Уебсайта, по всяко време и без предизвестие. Вие се съгласявате, че T R E N D F I E L D (dolnishta.bg) не носи отговорност към Вас или към трета страна за никоя изменение, спиране или прекратяване в Уебсайта (или на части от него).

Обслужване на клиенти

Запазваме си правото да не обслужваме клиенти, за които подозираме, че са попълнили невярна и неточна лична и контактна информация.

Запазваме си правото да изтриваме клиентски профили, които очевидно са попълнили неточна и невярна информация за себе си, адреса си, адреса за доставка или начините за контакт. Запазваме си правото да не изпълняваме поръчки към потребители, които системно отказват поръчки.

Информираност преди поръчка

Нашите потребители имат право да знаят всички данни за продукта преди да направят покупка. Ние се стараем да публикуваме цялата информация за всеки наш продукт, за да можете да направите информиран избор.

Все пак, ако сме пропуснали да спомене информация за конкретен продукт или желаете да направите запитване относно негова характеристика, опции, материали, поддръжка, аксесоари или допълнителни пособия, моля, не се колебайте да ни пишете, за да Ви дадем възможно най-точен отговор, според нашата информираност.

Кои лица могат да правят поръчки

Закупуването на продукти чрез сайта ни може да се извършва единствено от лица над 18-годишна възраст. Лица ненавършили пълнолетие или поставени под запрещение нямат право да извършват покупки.

Родителски и настойнически контрол

Въпреки че сайтът забранява използването му от лица под 18 години или поставени под запрещение, е възможно такива лица да правят поръчки и плащания, давайки невярна или неточна информация за себе си. В такива случаи Уебсайтът не е отговорен за действията на малолетните и непълнолетните лица и тези, поставени под запрещение, а отговорността е единствено на техните настойници и родители. Уебсайтът съветва родителите и настойниците да предприемат необходимите действия, ако не желаят да бъдат отговорни за поръчаните и/или платена продукти от сайта.

Връщане на продукти

Според закона защита на потребителите нашите клиенти имат право да заявят връщане на закупените от нас продукти (без да се задължават с някакви компенсации) в рамките на 14 работни дни от датата на доставката на продукта и да поиска парите си обратно. Парите за закупения продукт ще бъдат върнати по банковата сметка на клиента в рамките на 30 дни след искането за връщане на продукта. За да се направи валидно искане за връщане на продукт, нашите клиенти трябва да предоставят фактурата, касовия бон и гаранционната карта (ако има такава), издадени с покупката. Клиентът трябва да е запазил всичко качества, дизайн и функционалности на продукта през периода непокътнати. Опаковката на продукта трябва да бъде върната също. За направите заявка за връщане на продукт, моля, изпратете ни електронно съобщение на адрес webmaster@example.com , като в съобщението изявите желание за връщане на стоката, посочите номера и датата на поръчка, и името на продукта, който желаете да върнете, Вашето име и данни за контакт (телефонен номер).

Рекламации

В случай, че получите от нас продукт, който не отговаря на Вашите нужди и очаквания (целта на Вашата покупка) поради лошото си качество, можете да поискате замяна на закупената стока с друга. Ако все още не сте удовлетворени от качеството на продукта, можете или да поискате намаляване на цената, която са платили, или да върнете обратно стоката в замяна на нейната цена. Като наш клиент Вие имате право на компенсация, ако продуктът който сме Ви продали е дефектирал или с влошено качество. Ако сте получили дефектирал продукт, можете да изпратите заявка за рекламация до следния имейл адрес: webmaster@example.com . Всяко искане за рекламация трябва да съдържа следната информация: име на продукта, номер на продукта, името на фирмата на търговеца, от който е закупен, описание на дефекта, телефонен номер и информация за обратна връзка с Вас. След получаване на искането за рекламация, ние ще Ви изпратим инструкции как да се процедира по-нататък. Задължително е да пазите касовия бон, фактурата и гаранционна карта на продукта (ако има такава). Ние запазваме правото си да не обслужим рекламация, ако клиентът не докаже, че продуктът е закупен от нас (ако липсва касов бон, фактура или гаранционна карта).

Цени и валути

Според българското законодателство в България може да се използват само български лева за плащания. Плащанията за всички продажби през сайта, независимо от начина на плащане, се извършват само в националната валута. Цените ще бъдат обявени в българската национална валута, но е възможно да бъдат показвани и в други валути, с цел улеснение на чуждестранните ни клиенти. Цените на сайта са крайни (с включен ДДС и всички други приложими данъци).

Продажба на продукти в страни със забрана за използване или закупуване им Уебсайтът не поема отговорност за продукти, закупени от потребителите, които са в страна, която забранява продажбата или употребата на тези продукти. Преди да закупите даден продукт или ако имате съмнения, че е възможно да име забрана за закупуването или използването му в страната, в която се намирате, моля, консултирайте се с местните власти.

Контролен орган

Ако имате въпроси относно нашите Условия за ползване, моля, свържете се с нас чрез специалната форма за контакт или на адрес webmaster@example.com

Нашата дейност се контролира от Комисията за Защита на Потребителите – КЗП.

Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg